Descriure el Lloc de treball

La Descripció del Lloc de Treball és, bàsicament, recopilar les funcions que es realitzen en el lloc de treball. Les diferents tasques que poden ser expressades de manera independent i que tenen una finalitat o utilitat pròpia. Per exemple, quan es diu “a partir de demà tu t'encarregues de ...”. o quan a algú se li indica “ajuda a XXXX a fer ...”. Aquests punts suspensius és la funció. Pel que requereix cert esforç de síntesi per resumir en un petit paràgraf l'activitat a la qual es fa esment.
Una altra informació important que convé registrar és la formació que es requereix per ocupar-ho. Tant acadèmica curricular com a específica de l'empresa respecte als seus procediments i equips de treball.

En softwarhe.com/admin pots realitzar la descripció de llocs de treball quan ho necessitis. Això sí, per un temps no superior a tres hores, que és quan es restaura el sistema amb les dades originals.
Si estàs interessat a treballar amb aquest software online, tens la possibilitat de contractar el període de subscripció que més et convingui; un trimestre, un any, o pel temps que sol·licitis. Envia'ns el següent formulari i et respondrem al més aviat possible.
Per a més detalls respecte a les condicions d'ús del software i d'accés a l'espai web privat, veure l'apartat Aspectes legals. En qualsevol cas, sempre pots enviar-nos un email a softwarhe(@)epsor.com, amb els suggeriments o propostes que consideris oportunes.

Imprimeix