Aspectes legals

Contingut de la web.

Tots els continguts, elements i informació als quals pots accedir en aquest web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual, i de patents i marques. Pel que el seu accés no atorga dret d'alteració, modificació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública dels mateixos.
L'usuari d'aquesta web es compromet a utilitzar els continguts i/o elements als quals accedeix per al seu propi ús i necessitats, i a no realitzar en cap cas una explotació comercial, directa o indirecta d'aquests.

Tractament de dades personals.

L'enviament de les dades sol·licitades en el formulari de sol·licitud de pressupost o de contacte suposa un consentiment explícit per al seu tractament.
Aquestes dades seran tractades única i exclusivament amb la finalitat de respondre a la teva sol·licitud i mantenir-te informat de les novetats comercials pel que fa a l'aplicació.
En compliment amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, les dades que aportes en el present formulari s'incorporaran a un fitxer el responsable del qual és Juan José Carrasco Sánchez, inscrit en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el número 2112650023. Podent exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, en els termes i en les condicions que preveu aquest reglament, dirigint-te per escrit a l'adreça postal Avinguda Josep Tarradellas 125 B, 08225 de Terrassa, Barcelona (Spain).

Prestació del servei d'accés a softwarhe©

epsor.com presta el servei d'accés a softwarhe.com/tuempresa (on el terme tuempresa serà el nom de l'empresa client), segons s'estableix en el 'Contrato para la prestación del servicio de acceso al software online’que es remet en el procés de compra, del que s'extreu les condicions més rellevants:

Del servei d'accés a softwarhe©
  • Epsor presta el servei d'accés a softwarhe.com/tuempresa (on el terme tuempresa serà el nom de l'empresa client), per al registre de dades d'empleats, llocs de treball i seminaris, i per a l'avaluació dels empleats de la seva empresa respecte a les funcions dels seus respectius llocs de treball, a les competències assenyalades per als mateixos, i als seminaris que assisteix, segons el model d'avaluació i de generació de resultats que aquesta aplicació realitza, i a la publicació de documents pdf i arxius mp4 de fins a 10Mb.
Espai web.
  • L'accés a softwarhe.com/tuempresa (on el terme tuempresa serà el nom de l'empresa client), és mitjançant un nom d'identificació i contrasenya. Pel que el client, en virtut al que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, haurà d'implementar els protocols i sistemes de seguretat adequats i suficients per garantir l'ús diligent i confidencial d'aquestes dades. Sent responsable en tot cas de les activitats que s'executin amb els corresponents comptes d'accés, independentment d'haver donat autorització o no. Havent d'informar immediatament a epsor.com sobre qualsevol ús no autoritzat d'alguna dels seus comptes, inclusivament en cas de suplantació d'identitat.
  • El client és l'únic i exclusiu responsable de les dades registrades al software online. Pel que epsor.com queda expressament eximit de qualsevol responsabilitat enfront de tercers, derivada de la idoneïtat, veracitat i interpretació d'aquestes dades i dels resultats que amb elles s'obtenen.
  • Així mateix el client assumeix la seva única i exclusiva responsabilitat dels documents-arxius que allotja al seu espai web privat, del contingut dels mateixos i dels enllaços que s'inclouen. Pel que epsor.com queda expressament eximida de qualsevol responsabilitat enfront de tercers, derivada de la propietat dels documents-arxius allotjats a l'espai web del client, per la idoneïtat dels continguts publicats, o dels enllaços inclosos.
  • En qualsevol cas, epsor.com es reserva el dret a suspendre el servei d'allotjament i accés a l'espai web privat contractat, quan estimi que vulnera els drets de protecció de dades de caràcter personal, o que els documents-arxius allotjats infringeixen drets de patent o copyright. També quan algun dels continguts publicats o mitjançant missatges, atempta als drets d'intimitat i honor de les persones, o a la reputació de col·lectius, entitats públiques o de qualsevol tipus d'organització, amb o sense entitat jurídica. I immediatament i sense previ avís quan detecti que s'han inclòs virus, troians, o qualsevol altra forma de malware o aplicacions que puguin danyar altres sistemes o servidors, o enllaços a llocs de descàrrega de pel·lícules, música, jocs, etc., protegits per la llei de propietat intel·lectual. I sempre quan sigui requerit per ordre administrativa o judicial, ja sigui de forma cautelar, temporal o definitiva.
  • La informació que es transmet a través de l'espai web privat es realitza conforme el protocol SSL (Secure Sockets Layer) d'encriptació de dades. No obstant això, cap sistema garanteix total i absolutament la seguretat de transmissió a través d'internet. Podent ser afectada o intervinguda per agents capaços de vulnerar aquests sistemes legítims de protecció. Conseqüentment el client prendrà les mesures necessàries per tornar a disposar de les dades registrades al software online, davant possibles casos d'esborrat, pèrdua o deterioració dels quals allí estiguin publicats.

Imprimeix