La coordinació entre les diferents activitats que es desenvolupen en l'empresa és clau per a la seva rendibilitat.

ANÀLISI DE PROCESSOS

Partint de l'anàlisi del flux d'activitat, de l'organització i estructura de l'empresa, i la revisió dels seus processos de treball, definim i/o reformulem l'organització funcional amb la intenció d'optimitzar l'eficàcia de les activitats, millorar la coordinació interna i crear valor afegit.

 

DESCRIPCIÓ DE LLOCS

Realitzem una detallada anàlisi sobre les funcions que es duen a terme en cada lloc, el perfil de competències necessàries per exercir-les satisfactòriament, i els coneixements i/o aptituds requerides per assumir-les amb diligència i eficàcia.

 

GESTIÓ PER COMPETÈNCIES

Atenent a la peculiaritat de cada empresa, elaborem el catàleg de competències professionals, i desenvolupem les eines de gestió (selecció, avaluació de l'acompliment, formació, programes de polivalència, ...) basades en aquest model.

 

AJUST PERSONA-LLOC

Mitjançant l'anàlisi de lloc i del perfil professional de l'empleat, valorem el grau en què aquest presenta les qualitats necessàries per exercir-ho satisfactòriament, i assenyalem els aspectes a millorar.

 

PROGRAMES DE POLIVALÈNCIA

A partir de la concreció dels posats-tasques clau a cada àrea-departament, valorem el grau en què cada empleat és capaç d'assumir-les i el nivell de cobertura de les mateixes, i establim el pla de treball a desenvolupar per assegurar un òptim nivell de cobertura.

 

RETRIBUCIÓ I INCENTIUS

Analitzem i reformulem l'estructura retributiva de l'empresa per ajustar-la als objectius i directrius generals de la mateixa; i implementem sistemes d'incentius basats en l'anàlisi dels factors crítics de gestió/resultats.