L'èxit d'una empresa depèn en gran manera de la competència i professionalitat dels seus empleats.

ANÀLISI PSICOTÈCNICS I GRAFOLÒGICS

La informació que proporciona l'anàlisi psicotècnic i/o grafològic facilita la presa de decisions a l'hora de contractar nou personal, triar a l'empleat més idoni per a una promoció interna o, simplement, conèixer en quines activitats es desembolicarà de forma més satisfactòria.

 

AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT

Valorem l'actuació dels empleats i definim el seu perfil professional, destacant les seves qualitats més i menys excel·lents, tant pel que fa a l'acompliment de la seva comesa professional actual com a la seva potencialitat per assumir projectes futurs.

 

GESTIÓ DEL TALENT

Detectar i potenciar el talent requereix d'accions particulars a cada cas. I implementar plans de futur que ofereixin una renovada perspectiva als empleats que han demostrat una especial vàlua professional.

 

PROMOCIÓ I CARRERES PROFESSIONALS

Per consolidar la trajectòria professional dins de l'empresa, i en virtut de les possibles rutes professionals a seguir, assessorem en la promoció d'empleats i en la definició de les carreres professionals més adequades en cada cas. Elaborant el pla d'acció corresponent.

 

PLANS DE FORMACIÓ

Partint de l'anàlisi prèvia de les necessitats de millora, elaborem el pla de formació de l'empresa, i dissenyem i implementem el sistema de valoració de la seva incidència en l'acompliment del treball dels empleats.

 

PROGRAMES DE RELLEU

Analitzant l'ajust persona/lloc, valorem el grau en què la persona proposada per al relleu serà capaç d'exercir adequadament el nou lloc de treball. I, si escau, les accions de formació, pràctiques, etc., per garantir l'òptima cobertura del mateix.