Integrar la diversitat i atendre el benestar dels empleats són pràctiques que defineixen l'empresa responsable.

PLANS D'ACOLLIDA

Dissenyem i desenvolupem el “Manual d'acolliment”, en el qual es recull la informació més rellevant a transmetre als nous empleats; i elaborem el “Protocol d'acolliment”, el conjunt de procediments a seguir en la incorporació del nou personal.

 

BENESTAR I SATISFACCIÓ

Determinem els indicadors de satisfacció laboral, en consens amb els responsables de l'empresa, i analitzem la satisfacció laboral dels empleats respecte a cadascun d'ells, elaborant un informe final sobre els resultats obtinguts i les conclusions que es desprenen dels mateixos.

 

PROTOCOLS DE PREVENCIÓ

Prevenir actituds i comportaments ofensius o denigrants per a les persones, comença per un missatge clar i directe que no seran tolerats.

La tensió i el conflicte formen part de la convivència; més encara en l'entorn laboral. Pel que actuar a temps és fonamental en l'empresa responsable.

 

POLÍTIQUES DE CONCILIACIÓ

En virtut dels objectius, característiques, recursos i directrius de l'organització, i de l'anàlisi de necessitats del seu personal, concretem el pla de mesures de conciliació de la vida laboral i familiar, i li assessorem en la seva implantació.

 

INTEGRAR LA DISCAPACITAT

Assessorem i oferim suport en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat, des de la cerca de candidats idonis a l'adaptació dels llocs de treball.

 

RESPONSABILITAT CORPORATIVA

Atenent a les peculiaritats de cada empresa, assessorem en la concreció de la política de Responsabilitat Social Corporativa pel que fa a la gestió dels recursos humans, i dissenyem i implementem els plans d'acció a dur a terme respecte a la mateixa.