Les tecnologies de la informació i la comunicació com a suport per a la gestió dels rrhh.

L'aplicació desenvolupada per experts en rrhh, para per al desenvolupament professional i la gestió del talent.

Externalitzar la gestió de rrhh, i disposar de la informació més rellevant accedint a l'aplicació.

Instaurar-actualitzar el sistema de gestió de rrhh, amb el suport de l'aplicació.